Battlefield Calixis

Imperium kontratakuje

The lives of millions, and the honour of our Chapter, hang in the balance brothers. Failure is not an option.

Cogiatorowi nie przypadła do gustu próba wyłączenia go i zaczął niszczyć kopiec. Wybuchły zamieszki. W końcu czułem się jak w domu. Bjorn uznał ten chaos (tfu!) za dobry moment aby dokonać egzekucji przywódcy kopca; Hektora Balazara III z rodu Virga. O dziwo zamieszki się nie uspokoiły.
Jedynym logicznym krokiem był atak na wieżę w której znajdował się Cogitator. Wspominałem już że uwielbiam logikę?
W wieży atakowały nas nie kończące się fale serwitorów, a ściany wybuchały nam w twarz. Cogitator próbował się z nami komunikować ale w związku z tym że nie mówię w heretyckim strzelałem do każdego głośnika z którego wydobył się jego głos. Byliśmy bardzo blisko porozmawiania z nim twarzą w twarz. Mój miecz łańcuchowy cieszył się na to spotkanie.

Comments

Witold_Fiore_Hess wlochdawid

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.