Lazerus

Gubernator Sektora Calixis, Void Born, Psyker

Description:

Lazerus pokonał Tsyi’aka i wchłonął jego esencję, jednak wpływ demona okazał się zgubny. Powoli zmieniał jego myśli i uczucia, w taki sposób, że myślał że są jego własnymi. Z czasem przestał przypominać starego siebie i jego dusza została połączona z duszą demona. Nie wiadomo gdzie kończą się myśli Lazerusa, a zaczynają Tsyi’aka. Teraz są jednością.

Bio:

Lazerus

Battlefield Calixis Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess