Tag: Statek

Results

  • Żeglujące poprzez pustkę

    Sprzymierzone że Strażą Śmierci *Summus Spes* Exorcist Grand Cruiser [[Immaterial Harvester | *Immaterial Harvester*]] Należące do Krucjaty Dzieci Tora *Łańcuchy Sądu* Oberon Battleship [[File:619000 | class=media-item-align-none | …

  • Immaterial Harvester

    STATEK: Immaterial Harvester Typ: Fregata Historia: Planet bound for Millenia Armor: 18 Space: 40 Manoeuvrability: 17 (+10 gdy w odległości 5 eu od jakiejś planety) Hull Integrity: 35 Turret Rating: 2 Weapon Cap: 2 dorsal Crew Power: 50 …