Battlefield Calixis

Dziennik Bjorna Ulfssona, Wpis VIII

Omenegor nie chciał wyjawić mi nic więcej, niż to co powiedział publicznie. Jednak z jakiegoś powodu chce aby zniszczyć Kopiec Lidia, razem ze wszystkimi mieszkańcami. Na mieszkańcach zależy mu nawet bardziej. Rzekomo ma to w jakiś sposób zadać cios Wilkom z Kala, którymi jego zakon stoczył ogromną bitwę, i przegrał. Wilki mają być też częścią jakiejś większej operacji Xenos w sektorze Calixis.

Mimo wszystko zdecydowaliśmy się na atak z użyciem Teleportarium. Przenieśliśmy się na najwyższe piętro wieży i utorowaliśmy sobie drogę w dół. Poprzez setki rozszalałych serwitorów i pojawiające się co jakiś czas Wilki z Kala, które miały nieprzyjemny zwyczaj eksplodowania po tym, kiedy przestawały funkcjonować.

W pomieszczeniu z Kogitatorem czekało na nas więcej Wilków oraz wielkie maszyny służące zazwyczaj do konserwacji wszystkich części urządzenia oraz innych prac przemysłowych. Zaafiel zajął się nimi, podczas gdy reszta z nas postanowiła utorować sobie drogę do generatora pola siłowego. Przez podłogę. Nie muszę chyba mówić o tym, że operacja się udała. Niestety Kaspersky, który został zintegrowany ze spaczoną maszyną był już nie do odratowania.

Comments

Witold_Fiore_Hess g0trrI

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.