Battlefield Calixis

Dziennik Namaana, Wpis I

Desygnacja: Namaan, Aptekarz, 3 cia Kompania Mrocznych Aniołów, Straż Śmierci
Lokacja: Sektor Calixis
Galaxy_map_Calixis_Sector.jpg
Podsektor: Otchłan Hazeroth
Planeta: Mara
450px-Hazeroth-subsector_detail.jpg

Zaczynam pisać nowy dziennik misji, jako że poprzedni zaginął. Albo raczej ja zaginąłem razem z moim całym oddziałem. Oszukani, może martwi, zdradzeni.
Moi bracia i ja byliśmy w trakcie oczyszczania planety z tau i heretyków, którzy ich wspierają. Postępy były dobre, zajęliśmy bunkier wroga i odparliśmy atak. Weszliśmy wgłąb bazy wroga, aby wysadzić generator, jednak spotkaliśmy kogoś, z dziwną kulą, po dotknięciu której, znaleźliśmy się w innym miejscu. Detale są niejasne. Wiadomo że zostaliśmy zdradzeni przez gwardzistę o imieniu Johannes Davius. Po drugiej stronie spotkaliśmy identycznie wyglądającego osobnika, którego przed egzekucją ochroniła jedynie rozeta inkwizycji.
Dalej moja pamięć mnie zawodzi. To miejsce, ta kopalnia w jakiś sposób, zniekształca rzeczywistość. Granica między spacznią jest cienka.
Sektor w którym się znaleźliśmy jest pochłonięty wojną. W tym miejscu spotkali się agenci trzech sił, każda z nich przekonana o słuszności swojej sprawy. Wszyscy chcieli nas omamić i przeciągnąć na swą stronę.
Wyruszyliśmy w głąb kopalni, gdzie ponoć znajdowało się źródło spaczenia, aby je zniszczyć. Po drodze musieliśmy się zmierzyć z potężnym generatorem i jego kaprysami. W końcu dotarliśmy do kładki nad otchłanią. Pod nią rozciągała się kipiąca rzeczywistość i wylęgarnia xenosko-warpowej istoty zwanej psychoneum. Przeciążyliśmy generator i walcząc ze strumieniami wody, lawy, wiatru i skał, zakopaliśmy to miejsce pod kilometrami skał.
Mistyczka Ephreal powiedziała nam o fortecy Straży Śmierci, do której możemy się udać, aby uzupełnić zapasy i być może skontaktować się z najbliższą większą placówką. Kto wie, co może na nas czekać w zapomnianym Bastionie Aniołów Śmierci…

Comments

Witold_Fiore_Hess LukaszWojcik

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.