Battlefield Calixis

Dziennk Bjorna Ulfssona, Wpis VI

Moje niezdecydowanie naraziło naszą misję na szwank, postanowiłem zabrać się do rzeczy i po pierwsze wyeliminować jedno źródło potencjalnych kłopotów, Hektora Balazara. Ten człowiek zasłużył na śmierć, gdyż poprzez swoje działania przez długi czas przyczyniał się do nieszczęść mieszkańców kopca.

Udaliśmy się do jego rezydencji aby wymierzyć sprawiedliwość. Kiedy razem ze swoim synem byli już martwi, pozostało przekazać władzę w ręce jedynej kompetentnej ku temu osobie, Theonowi Coldwaterowi. Jednakże to będzie musiało trochę poczekać, ponieważ razem ze swoimi ludźmi pilnuje on wieży Szkarłatnego Bractwa i ich Kogitatora. Nie był zbyt chętny opuszczeniu posterunku, dlatego postanowiliśmy sami rozprawić się z niebezpieczeństwem.

Atak na Kogitator nie do końca się powiódł, udało nam się zniszczyć trochę serwitorów oraz zorientować się w tym, że architektura wnętrza budowli została zmieniona. Kogitator próbował z nami negocjować, ale celne strzały Zaafiela nie pozwalały dojść Spaczonej Inteligencji do słowa. Niestety blisko celu czekała na nas niespodzianka…

Comments

Witold_Fiore_Hess g0trrI

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.