Tag: System

Results

  • System Charybdis

    Sektor *Calixis* Podsektor *Adrantis* System *Charybdis* Gwiazda *Prima Superbia* typu anomalnego Planety od najdalej wysuniętej od gwiazdy i ich księżyce: *Ovo*; *Zguba* i *Zemsta* *Scyllis*; *Głowa Pierwsza* i *Głowa Druga* [[Charybdis | * …