Charybdis

Klasa Eta.
Świat przemysłowy.
Siedziba Straży Śmierci.

Planeta o suchym i gorącym klimacie. Ma dwa główne kontynenty: Goliat i Tytan. Rozdzielone są oceanami: G Jeden i T Jeden. Na obu nie występują naturalne formacje lądowe. Bieguny pokryte są lodowymi czapami.
Świat miał przeznaczenie przemysłowe do przetwarzania materiałów wydobywanych na planetach, księżycach i z asteroidów systemu. Ponad trzysta lat temu wydobycie w przestrzeni kosmicznej ustało i rozpoczął się powolny upadek Charybdis. 152 lata temu system podjął zbrojną próbę poprawienia swojej sytuacji. Rebelia została krwawo stłumiona. Na szczęście dla mieszkańców nie zostali uznani za heretyków. Na świat zostały narzucone liczne zobowiązania i zakazy. Mimo to rebelię można uznać za udaną, jako że kilkanascie lat później ostatni agenci Imperium opuścili system Charybdis. Mimo to rząd ostatniego funkcjonującego kopca wciąż stosuje się do prawa Imperatora. Jednym z najważniejszych zakazów był ten nie pozwalajacy na masową i taśmową produkcję broni i amunicji. Zabraniał również odbudowywać mury lub używać orbitalnych systemów obrony. Dlatego całość uzbrojenia używanego przez siły zbrojne kopca Lidia jest ręcznie wykonana.

Kopce na Goliacie
Azeka – zniszczony
Ezdrelon – opuszcony
Negew – opuszczony i rozebrany na części do kopców na Scintilli
Kopce na Tytanie
Lidia – zamieszkały o charakterze agri i przemysłowym
Yehuda lub Kopiec Grobów – zakazany.

Inne skupiska ludzi
Niezliczone plemiona nomadów przemierzające pustkowia planety.

Charybdis

Battlefield Calixis Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess